شماره‌های پیشین نشریه

 آمار و ارقام نشریه

تعداد دوره‌ها  
تعداد شماره‌ها  
تعداد مقالات  
تعداد نویسندگان  
تعداد مشاهده مقاله  
تعداد دریافت فایل اصل مقاله  
نسبت مشاهده بر مقاله  
نسبت دریافت فایل بر مقاله  
تعداد مقالات رد شده  
درصد عدم پذیرش  
تعداد مقالات پذیرفته شده  
درصد پذیرش  
تعداد پایگاه های نمایه شده  
تعداد داوران  

نشریه علمی، اندیشه های نو در تعلیم و تربیت پلیس یک نشریه با داوری بسته و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علوم انتظامی امین به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم تربیتی در ایران منتشر می شود.این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران با تمرکز بر مباحث علوم تربیتی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه تعلیم و تربیت انتشار یافته و هدف آن انتشار مقاله ها با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم پژوهش در این حوزه  را گزارش می دهند می باشد.

به منظور دسترسی آسان به آخرین یافته های پژوهشی،این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، نشریه هزینه ای برای بررسی، پردازش و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوس دانشگاه علوم انتظامی امین پشتیبانی مالی می شود. نشریه علمی، اندیشه های نو در تعلیم و تربیت پلیس به دو صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم انتظامی امین

بانک ها و نمایه نامه ها